Ordförandestämma 11 mars

Kristina Söderlund
Kristina Söderlund presenterar projektet “Från för till med”.

Den 11 mars var det dags för årets första ordinarie ordförandestämma. Efter att ordföranden Annika Hässler hälsat alla välkomna och öppnat stämman inledde Karin Aronsson, biträdande verksamhetschef, med en redogörelse om Region Stockholms nya politiska organisation. Presentationen hittar du här!

Efter det informerade Kristina Söderlund, intressepolitisk chef på Storstockholms Diabetesförening, om projektet #frånförtillmed. Projektet har fått i uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en plan för att öka patientsamverkan.

Ordförandestämman hann även med att godkänna en motion till Funktionsrätt Sverige, utse en ersättare i Strukturfondsprojektet och informeras om bland annat förändringar på Funktionsrätt Stockholms läns kansli och Järvaveckan!

Protokollet publiceras här när det är justerat!

Stort tack till alla som deltog! Nästa ordförandemöte är årsmötet den 13 maj. Kallelsen borde ni redan ha fått och handlingarna kommer ut två veckor innan mötet!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!