Dags att nominera till Lidingö FHR!

halvfullt timglas

Nu är det dags att nominera till Lidingös kommunala tillgänglighetsråd inför 2020! Funktionsrätt Stockholms län har som uppgift att administrera länsföreningarnas (och deras lokalföreningars) nomineringar till de kommuner i länet som inte har en lokal paraplyorganisation (Funktionsrätt, HSO eller motsvarande).

Observera att

  • nominerade personer måste bo i kommunen.
  • även nuvarande ledamöter som föreslås till omval måste nomineras.
  • nomineringarna ska vara oss tillhanda senast den 4 november.

Nominera så här

Vi behöver följande uppgifter för att kunna hantera nomineringarna:

  • Förening som nominerar.
  • Kontaktperson på föreningen som nominerar (namn, e-post och telefon).
  • Namn på den som nomineras.
  • Postadress till den som nomineras.
  • E-postadress (om personen har en).
  • Telefonnummer (om personen har ett).
  • Om personen nomineras som ordinarie eller som ersättare.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter här!

Nomineringarna skickar du antingen via e-post till info@funktionsrattstockholmslan.se eller med brev till Funktionsrätt Stockholms län, Sankt Göransgatan 84 3tr, 112 38 Stockholm. Vi behöver nomineringarna vi senast den 4 november!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!