E-faktura för sjukresor

Sedan fredagen den 25 oktober kan man anmäla sig via sin internetbank för att betala sina fakturor för sjukresor med e-faktura!

Sök i din internetbank på e-fakturamottagare Region Stockholm Sjukresor. Mer information om detta hittar du på Färdtjänstens hemsida.