E-faktura för sjukresor

Sedan fredagen den 25 oktober kan man anmäla sig via sin internetbank för att betala sina fakturor för sjukresor med e-faktura!

Sök i din internetbank på e-fakturamottagare Region Stockholm Sjukresor. Mer information om detta hittar du på Färdtjänstens hemsida.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!