Digital tillgänglighet – påverka politikerna!

Tre deltagare antecknar
Deltagarna delades upp i olika smågrupper, för att ta fram nya insiktsövningar.

Den 17 oktober var det dags för det sista mötet i seminarieserien “Vi revolutionerar digitaliseringen”. Syftet med seminariet var att försöka ta fram praktiska övningar för att gestalta de hinder som finns med otillgänglig digitalisering. Övningarna tar vi med oss till temadagen den 3 december, då vi bjudit in region Stockholms politiker att komma och prova på övningarna! Mer information om temadagen.

Det blev ett mycket lyckat möte med många nya idéer och uppslag. Stort tack till alla som medverkade!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!