Välkommen på stämma ikväll!

Annika Hässler

Ikväll kl. 17.30-20.00 håller vi årets sista ordförandestämma! Vi serverar fika från kl. 17 och under den förlängda pausen passar vi på att fira vår ordförande, Annika Hässler, som fyller jämnt på onsdag. Om du vill ta med något för att visa uppskattning, tänk på att inte ta med blommor eller annat som doftar.

Stämman kommer även att utse patientrepresentanter till Läkemedelskommittén och nya ledamöter (fyllnadsval) till Samverkansrådet med Regionstyrelsen och till Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga.

Välkomna till ÅttiotvåAn!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!