Kort från stämman i måndags!

Gerd Lärfars och Marie-Louise Ovesjö
Gerd Lärfars och Marie-Louise Ovesjö från Region Stockholms läkemedelskommitté.

Många var på plats på årets sista ordförandestämma, som hölls den 25 november. Funktionsrätt Stockholms läns ordförande, och för kvällen även jubilar, Annika Hässler öppnade mötet och lämnade ordet till Gerd Lärfars och Marie-Louise Ovesjö från Region Stockholms läkemedelskommitté . De berättade om kommitténs uppdrag och dess arbete med bland annat “Kloka listan”.

En viktig punkt på kvällens dagordning var valen av representanter:

  • Till Samverkansrådet med regionstyrelsen utsågs efter omröstning Åse Johansson Kristiansen, FUB, och Agneta Österman Lindquist, Hörselskadades distrikt i Stockholms län.
  • Till Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga utsågs Britt Bisell, Astma- och allergiregion Stockholm Gotland, till ny ledamot.
  • Inför nyvalet till Läkemedelskommittén steg Berit Magaard, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, tillfälligt åt sidan från valberedningen och utsågs tillsammans med Caroline Liljegren, Reumatikerdistriktet i Stockholms län, till patientrepresentanter.

De beslut som togs inför nästa år var att behålla medlemsavgiften på 2000 kr, samt att godkänna förslaget på mötesdatum under 2020. De vanliga ordförandestämmorna blir den 9 mars, 28 september och 30 november. Årsmötet blir den 18 maj.

DSC03671b.jpg
Vår ordförande Annika Hässler gratuleras av andre vice ordförande Lennart Håwestam.

Under mötet passade vi även på att fira vår ordförande Annika Hässler, som fyller 70 år i dagarna! Stort grattis, Annika!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!