Statsminister för en dag

Knappar (eller pins)
Några av knapparna som deltagarna gjorde.

Höstens nätverksträff hade temat “statsminister för en dag”. Deltagarna fick samarbeta kring olika aktiviteter. Mest populär var knapptillverkningen – många hade svårt att slita sig från pysslandet när det var dags för kanapéer och avslutningsmingel.

Pyssliga personer samlade kring ett bord med pysselgrejer
Kreativt knappknåpande lockade många av mötesdeltagarna.

Tanken med våra mingeltillfällen och nätverksträffar är att medlemsföreningarna ska få en plats att träffas och bygga nätverk. Många föreningar har gemensamma frågor och tillsammans är vi starkare!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!