Rocka sockorna 21 mars!

Flera olika strumpor

21 mars rockar vi sockorna för allas lika värde! Alla kan vara med att manifestera allas rätt att vara olika – ta på dig olika strumpor idag. Datumet 21 mars har valts till World Down Syndrome Day därför att människor med den vanligaste formen av Downs syndrom, trisomi 21, har 3 kromosomer istället för 2 på kromosom 21. Därför passar 21/3 så bra!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!