Samlingssida: info om Corona

Handtvättning
Nu har vi samlat information om coronaviruset: länkar till tillgänglig information och om hur viruset påverkar vår verksamhet just nu.

Sidan hittar du under fliken “Corona”.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!