Hur påverkar Corona verksamheten?

HandtvättFolkhälsomyndigheten har uppmanat alla som kan jobba hemifrån att göra det, för att undvika smittspridning. Funktionsrätt Stockholms läns kansli arbetar hemifrån sedan den 17 mars. Vi fortsätter vårt viktiga intressepolitiska arbete på distans!

Du når kansliet som vanligt via e-post och telefon: Kontaktuppgifter till kansliet

Vi ändrar flera interna arbetsmöten till telefonmöten. För er som är förtroendevalda uppdaterar vi er löpande via e-post om kommande möten. Läs våra interna riktlinjer.

Nyheter och information om Corona

Lättläst: frågor om Corona
8sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Det är Myndigheten för tillgängliga medier som ger ut 8Sidor.

Tillgänglig information om smittspridning
Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat länkar till olika former av tillgänglig information: lättläst, teckentolkad, med bildstöd.

Folkhälsomyndigheten om Corona
Folkhälsomyndigheten har samlat mycket information om smittoskydd, olika riskgrupper. Här finns även information på flera olika språk.