Skrivelse om info när vård skjuts upp

medicinsk utrustning på en hylla

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Region Stockholm bestämt att all planerad vård som inte är akut ska skjutas upp. Det har de gjort av två anledningar. Den ena är att minska smittspridningen. Den andra är för att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta där det behövs.

Funktionsrätt Stockholms län har skickat en skrivelse till Region Stockholm. Den handlar om att det är viktigt att hälso- och sjukvården anpassar sin information och kommunikation utifrån patientens behov. Det kan till exempel handla om att

  • personer med synnedsättning behöver information via telefon eller i ett digitalt format som fungerar med uppläsningsfunktion.
  • personer med hörselskada föredrar ofta skriftlig kommunikation.
  • personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer behöver ha tydlig information.
  • personer med kognitiva och kommunikativa funktionsvariationer kan behöva upprepade kontakter.

Vi skriver till Region Stockholm att det är extra viktigt att personalen i vården har kunskap om att det finns olika sätt att kommunicera på. Vårdpersonalen behöver vara extra noga med att mottagaren har fått informationen och uppfattat den. Vi skriver också om att vårdpersonalen ska förklara varför vården skjuts upp. Att de kan behöva ge patienten information om till exempel egenvård. Egenvård innebär den vård som patienten kan göra själv eller med stöd av en närstående. Det kan vara instruktioner hur patienten ska ta sin medicin.

Funktionsrätt Stockholms län skickade skrivelsen till Region Stockholm den 7 april. Vi kommer att följa upp frågorna i skrivelsen i samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Skrivelsen i sin helhet (pdf).

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!