Webbsändning om rättigheter i samverkan

Hur kan vi arbeta med funktionsrättigheter i samverkan med Region Stockholm? Vilka resurser har vi till vår hjälp?

Webbsändningen riktar sig främst till er förtroendevalda i samverkansråden, men alla intresserade är välkomna att ta del av presentationen, som baseras på den teamträff för förtroendevalda som vi fick ställa in den 16 mars.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!