Färdtjänst-app för iPhone med skärmhjälpmedel

flera mobiltelefoner

Trafikförvaltningen Region Stockholm håller på att utveckla en ny app för iPhone som används tillsammans med skärmhjälpmedel. Färdtjänst vänder sig till personer som har iPhone med skärmhjälpmedel och som använder appar.

Här finns möjlighet att kunna påverka och bidra till att många får tillgång till en användarvänlig och tillgänglig app inom en snar framtid. Appen planeras att tas i bruk i slutet av år 2020.

Enkäten utgår från appar som är vanligt förekommande idag. Den består av 15 frågor med fyra svarsalternativ på varje fråga. Du har möjlighet att lämna kommentarer. Dina svar är anonyma, men svaren kan komma att sparas på Google en tid. Färdtjänst vill ha ditt svar senast 30 april 2020.

Länk till enkät om appar på iPhone

Funktionsrätt Stockholms län uppmanar sina medlemsföreningar att sprida informationen till sina medlemmar. Ju fler som besvarar enkäten desto större möjlighet att göra skillnad!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!