Våra representanter: Majbritt Lind

Majbritt Lind

Veckans Funktionsrättsbärare är Maj-Britt Lind från Funktionsrätt Stockholms läns styrelse.
Varför har du engagerat dig?
Jag har utbildat personal inom socialomsorg, barnomsorg och specialpedagogik i mitt yrkesverksamma liv.
Vad har du för tips till andra som vill engagera sig?
Jag engagerade mig, inom FUB, när min dotter med Downs syndrom började skolan. Kände att jag måste ligga” steget före.” Min dotter föddes 1969, så idag är hon 51 år.

Engagera dig – du lär dig så mycket och du kan påverka.