Våra representanter: Majbritt Lind

Majbritt Lind

Veckans Funktionsrättsbärare är Maj-Britt Lind från Funktionsrätt Stockholms läns styrelse.
Varför har du engagerat dig?
Jag har utbildat personal inom socialomsorg, barnomsorg och specialpedagogik i mitt yrkesverksamma liv.
Vad har du för tips till andra som vill engagera sig?
Jag engagerade mig, inom FUB, när min dotter med Downs syndrom började skolan. Kände att jag måste ligga” steget före.” Min dotter föddes 1969, så idag är hon 51 år.

Engagera dig – du lär dig så mycket och du kan påverka.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!