Utvidga reformen om utökade sjukresor

Utvidga reformen om utökade sjukresor att innefatta riskgrupperna omgående.

Region Stockholm har en förstärkt ledning och organisation för den aktuella situationen med coronapandemin; Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL). Funktionsrätt Stockholms län sände i maj 2020 en skrivelse till Regional särskild sjukvårdsledning. Syftet med skrivelsen var att vi vill säkerställa behovet av säker transport till vårdbesök för riskgrupperna nu.

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen har tidigare beslutat att medborgare över 70 år har rätt till sjukresa till och från sina vårdbesök till och med 15 juni. Det är mycket bra. Funktionsrätt Stockholms län vill med skrivelsen peka på att detta beslut är otillräckligt. Beslutet bör omgående utvidgas till att innefatta andra riskgrupper än 70+. Vårt förslag är att de utökade sjukresorna ska gälla året ut. Eller så länge behovet kvarstår.

Coronaviruset har sedan några månader spritt sig snabbt och har påverkat medborgarnas liv i vår region. I största möjliga mån vill Region Stockholm att vi ska undvika att resa med kollektivtrafiken på grund av smittorisken. Därför bör reformen om utökade sjukresor utvidgas till att innefatta riskgrupperna omgående.

Läs skrivelsen i sin helhet (pdf)

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!