Vår skrivelse gav resultat

Sjukhusentré

Reformen om utökade sjukresor för 70+ har utökats och  innefattar nu även övriga riskgrupper.

Reformen för sjukresor till alla 70+ borde gälla även för alla riskgrupper oavsett ålder. Funktionsrätt Stockholms län krävde i en skrivelse 18 maj 2020 att reformen omgående bör utvidgas till att innefatta andra riskgrupper än 70+.

Nu har de lyssnat på Funktionsrätt Stockholms län och RSSL har nu utvidgat reformen om utökade sjukresor till att innefatta riskgrupperna. Vi sände skrivelsen till Region Stockholms förstärkta ledning och organisation för den aktuella coronapandemisituationen; regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).

Regler om sjukresor på 1177

Skrivelse Säkerställ behovet av sjukresor till riskgrupper, maj 2020

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!