Verksamhetsberättelsen 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Vårt årsmöte har ju skjutits upp till den 28 september  på grund av coronasituationen, men vi kan inte hålla oss längre!

Beslut om vår verksamhetsberättelse för 2019 kommer att tas på årsmötet, men om du redan nu vill kika på vår redovisning av året som gått så hittar du den här: verksamhetsberättelsen 2019

Dagordning och handlingar kommer som vanligt två veckor innan mötet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!