Ställ om, ställ inte in – hur gör föreningarna?

omst-blodcVi har frågat våra 44 medlemsföreningar hur de har ställt om sin verksamhet under coronapandemin.

Här kommer en uppdatering från Blodcancerföreningen i Stockholms län.

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Vi har haft och kommer att ha styrelsesammanträden via telefon.

Har ni behövt ställa in aktiviteter? Hur har ni förändrat era aktiviteter för medlemmar?
De aktiviteter som var inplanerade under mars-maj som vi var tvungna att ställa in var våra öppna caféer med olika teman, till exempel en guidad tur i Bergianska trädgården och en promenad runt sjön Judarn. Vi har också flera olika stödgrupper där de som deltar är en sluten grupp med samma diagnos. Vad jag vet så har inte heller dom träffats sedan rekommendationen om karantän infördes.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Vi bestämde att boka in ett senare datum istället, men nu inser vi att läget inte kommer att vara så mycket bättre då. Nu satsar vi på juni och försöker hitta någon form av “lokal” där vi eventuellt kan sitta utomhus.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu?
De frågor som vi får från våra medlemmar kommer främst från de som har någon form av pågående behandling, framför allt stamcellstransplantation, och som är orolig för hur det kan påverka immunförsvaret, (vilket det ju också gör)! Någon klagar på att läkarbesöket som var inplanerat sedan tidigare har skjutits upp, andra på att bemanningen på mottagningarna har skurits ner och att dom har svårt att få kontakt med sin kontaktsjuksköterska. Några av frågorna har jag skickat vidare till chefen för Hematologen som alltid har svarat.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Inte på föreningsnivå.

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt arbets- och föreningsliv?
Det går utmärkt att ha möten via telefon- eller videokonferenser, men det slår ändå inte det fysiska mötet!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!