Avbruten upphandling

Den 16 juni bestämde Region Stockholm och Region Gotland sig för att avbryta upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö. Framtidens vårdinformations miljö är en helt ny plattform för att hälso- och sjukvården ska kunna dokumentera och kommunicera med patienter och andra vårdgivare.

Anledningen till att upphandlingen avbryts är den pågående Coronapandemin. Regionerna har som mål att fortsätta upphandlingen när trycket på hälso- och sjukvården har minskat. Carina Lundberg Uudelepp som är Regiondirektör i Region Stockholm har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för när upphandlingen kan återupptas.

Mer info på Regionens hemsida

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!