Rättighetsåret 2020

Universell utformning, intersektionalitet, normkritik och rättighetsbärare

Funktionsrätt Stockholms län startar en seminarieserie med fyra kunskapsträffar med gästföreläsare under hösten. Vi har även bokat in ett höstmingel och firande av Internationella Funktionshinderdagen.

Tid och plats

Seminarieserien sker i första hand Digitalt via TEAMS. Beroende på Folkhälsomyndighetens riktlinjer kanske vi kan ta emot ett antal gäster i ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1.

Måndagen 14 september 17.30-19.30 Tema: Normkritik
Torsdagen 24 september 17.30-19.30 Tema: Universell Utformning
Måndagen 5 oktober 17.30-19.30 Tema: Rättighetsbärare
Måndagen 12 oktober 17.30-19.30 Tema: Intersektionalitet
Måndagen 26 oktober 17.30-19.30 Höstmingel
Torsdagen 3 december 9-16 Internationella Funktionshinderdagen

Formell inbjudan kommer senare. Kansliet önskar en trevlig sommar!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!