Vi ställer om: Huvudvärksföreningen Stockholm

Vi har frågat Funktionsrätt Stockholms läns 44 medlemsföreningar hur de har ställt om sin verksamhet under coronapandemin. Idag berättar Huvudvärksföreningen Stockholm om sina omställningar.

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Vi har anpassat oss genom att genomföra de aktiviteter, styrelsemöten och övriga möten vi kunnat digitalt. För våra medlemmar är digitala möten många gånger bra med tanke på att det kan funka trots smärta istället för att behöva ställa in. Vi är också mer närvarande på sociala medier.

Inför hösten har vi lagt en planering som är genomförbar både digitalt och fysiskt. Vi har sett till att ha både hängslen och livrem, så att säga.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Vår kanslist Lisa arbetar hemifrån men tar någon tur per vecka in till kontoret för att kolla av post bland annat. Det är Lisa som samordnar alla möten digitalt och administrerar dem. Guld värt!

Har ni behövt ställa in aktiviteter?
Vi fick flytta fram ett par föreläsningar och en samtalsgrupp under våren. En workshop körde vi digitalt istället, fysioterapeuten som höll i den tyckte det var roligt att testa och deltagarna var nöjda.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Ja, vi ställde snabbt om till att ha årsmötet digitalt. Det var i slutet av mars. Det fungerade jättebra, vår lärdom är att det gör det så länge alla har läst igenom dokument innan. Annika Hässler var briljant som ordförande för årsmötet som vanligt.

Även vårt förbund, Huvudvärksförbundet, hade årsstämman digitalt men fick tyvärr ställa in det planerade 30-årsjubileet.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu?
Många medlemmar har fått behandlingar och läkarbesök inställda på grund av att deras neurolog måste rycka in i nån annan del av sjukvården. Det har lett till många frågor om var det finns möjlighet att till exempel få fortsatta botoxbehandlingar. Med tanke på bristen på neurologer i Region Stockholm blir det ett väldigt sårbart läge.

Många av de medlemmar som har haft covid beskriver också att migränen och huvudvärken förvärrades rejält, vilket förstås blivit dubbelt så jobbigt och gjort återhämtningen längre.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Nej, det har blivit lite av ett vakuum. Vi har inte velat ”störa” politikerna. Men det vi kommer ta i framöver är det faktum att kroniska sjukdomar måste behandlas även vid pandemier och kristillstånd. Vi har full förståelse för att sjukvården är tungt belastad i rådande läge, men de med svåra smärttillstånd och sjukdomar måste ändå känna sig trygga i att deras vård fortsätter enligt plan.

Vi kommer också samla in berättelser från våra medlemmar för att få en sorts vittnesmål från pandemin.

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt föreningsliv?
Att det mesta är möjligt. Och att en gemensam, samhällsövergripande sjukdom kan ge en generell insikt i hur det är att vara sjuk och vilken hänsyn och omsorg vi måste visa varandra och oss själva. Men vi har också lagt märke till hur viktiga de fysiska mötena är och att vi saknar varandra.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!