Vi ställer om: RTP-S

Hur ställer föreningarna om? Idag har vi pratat med Personskadeförbundet (RTP-S) Stockholms läns distrikt.

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Kansliet är bemannat och öppet som vanligt. Vissa arbeten kan ske hemifrån såsom mail, telefonsamtal, telefonmöten (t.ex. återkommande styrelsemöten) men även digitala möten via Skype och Teams.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Olika. Ett exempel från en anställd som till och från under krisen arbetar hemifrån:

”Jag går upp som vanligt, sitter vid datorn kl. 08.00, letar intressanta tips och aktiviteter som läggs ut på sociala medier. Skriver även egna små notiser och artiklar som läggs ut på sociala medier och försöker driva och hålla de sociala medierna ”levande” trots coronatider”.

Vi har också i samverkan med andra aktörer via vår hemsida och Facebook kunnat länka till olika aktiviteter såsom gymnastik, meditation och föreläsningar m.m.

Har ni behövt ställa in aktiviteter? Hur och i så fall på vilket sätt har ni förändrat era aktiviteter för medlemmar?
En planerad resa i augusti, där vi senast i juli måste fatta ett beslut om resan skall ställas in. Några inställda aktiviteter under våren avvaktar vi om vi möjligen kan utföra  under hösten i stället, eventuellt flytta samtliga redan planerade aktiviteter som ej går att utföra ett år framåt till våren och sensommaren 2021.

Annars försöker vi inrikta oss på att lägga ut tips på just aktiviteter i syfte att hålla våra medlemmar aktiva, såsom gymnastik via FB, guidade visningar på museer m.m.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Vi hade vårt årsmöte två veckor tidigare än planerat, innan Coronaviruset hade fått allvarlig spridning.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu?
Främst är det frågor om våra planerade aktiviteter blir av, men även om LSS och färdtjänst. Mycket frågor via telefon och mail som handlar om olika former av stöd och aktiviteter på alla plan, hur man på bästa sätt klarar denna samhällskris och isolering och hur man påverkas både mentalt och praktiskt men även ekonomiskt.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Kansliets personal:

  • försöker finna och lägga ut information om Coronaviruset som är relaterat till funktionsnedsatta, en allmän information om Coronaviruset i Stockholms län.
  • har i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum och Funktionsrätt påbörjat en process för att samverka direkt med 1177 kopplat till samhällskrisen med Coronaviruset för att få vägledning och stödinformation för funktionsnedsatta.
  • har startat ett långsiktigt påverkansarbete i samverkan med Transportförbundet, ett samarbete med Svenska kyrkan samt ett långsiktigt samarbete med Organisationen mot mobbning i Sverige angående generell social- och socioekonomisk utsatthet bland grupper med funktionsnedsättning med dålig samverkan mellan sociala myndigheter och kommunala enheter i samhällsfunktionen och kring individen.
  • samarbetar med ABF Stockholm och ABF Region Stockholm gällande den digitala tillgängligheten på olika plan för våra grupper (ABF:s hemsida med digitala aktiviteter m.m.).

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt arbetsliv/samhällsliv?

  • Att tänka på hur vi på andra sätt och möjligheter kan nå och hålla viktig kontakt med våra medlemmar.
  • Att allt tekniskt fungerar vid arbete hemifrån ex. med program som wordpress, Indesign m.m.
  • Att i sin organisation och arbetsroll under akuta omständigheter på kort tid och med olika nya verktyg (ex. digitala nätverk) utveckla nya arbetssätt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!