Vi ställer om: Astma- och Allergiregion Stockholm Gotland

Vi har frågat Astma- och Allergiregion Stockholm Gotland hur de har ställt om verksamheten under våren.

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Vi har nu endast digitala möten. De fysiska mötena är inställda eller omgjorda till digitala möten.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Kansliet har i nuläget en anställd som är ensam på arbetsplatsen. Den anställde går igenom äldre material för arkivering och/eller kassering. Den anställde sköter ekonomiarbete och praktiskt arbete på kansliet som vanligt.

Dokument som ska skrivas ut sköts av den anställde. Ska de skrivas under på plats sker det utomhus och på avstånd. Annars får det ske per post och den anställde får arkivera, sortera.

Arbetsuppgifter förmedlas via telefon och/eller mejl. Telefonsamtal besvaras, de har minskat med tiden. En annan förening disponerar ett rum på kansliet. De i den föreningen är aldrig där samtidigt med vår personal.

Har ni behövt ställa in aktiviteter?
Ja, de regelbundna fysiska aktiviteterna är inställda/framskjutna.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Ja, vi har haft ett digitalt årsmöte. Uppkopplingen var antingen med ljud och bild eller enbart ljud. Förberedelserna skedde med dokument som var särskilt tydliga som skickades ut i förväg. Tanken var att underlätta genomförandet av årsmötet på mesta möjliga sätt.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu?
De flesta frågorna rör de inställda/uppskjutna aktiviteterna och när de kan komma igång igen. Vår snart anställde samordnare arbetar lite i förväg med samtalsstöd via telefon. Dit kan främst medlemmarna ringa för att få svar på sina frågor angående oro kring coronaviruset.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Våra intressepolitiska frågor framförallt gentemot Region Stockholm ska drivas digitalt av vår samordnare som snart är på plats. Det är allergi-, astma- och överkänslighetsfrågor som vår förening arbetar för och som ska föras digitalt med påverkan på politiker och tjänstemän.

I maj är pollenvaccinering för alla aktuell – den frågan ska vi driva digitalt. Tillsammans med Astma- och Allergiförbundet drivs våra frågor. Just nu är astmadagen och rökfria dagen aktuella.

Vår Verksamhetsplan går vi igenom för att tänka på hur vi kan arbeta digitalt när fysiska möten inte kan genomföras.

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt arbetsliv?
Den anställde blir väldigt ensam på sin arbetsplats. Vi kan höras på telefon men det blir ändå ett substitut för fysiska möten. Digitalt arbete kommer säkert fortsätta. Tekniken fungerar för det mesta bra.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!