Rättighetsarbete i praktiken

Höstens föreläsare
Anna Bergholtz, P-O Hedvall, Annika Jyrwall Åkerberg och Christine Bylund är höstens föreläsare.

Missa inte höstens seminarieserie om rättighetsarbete i praktiken! Vi lär oss mer om normkritik, universell utformning, rättighetsbärare och skyldighetsbärare, samt samverkande normer.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!