Rättighetsarbete i praktiken

Höstens föreläsare
Anna Bergholtz, P-O Hedvall, Annika Jyrwall Åkerberg och Christine Bylund är höstens föreläsare.

Missa inte höstens seminarieserie om rättighetsarbete i praktiken! Vi lär oss mer om normkritik, universell utformning, rättighetsbärare och skyldighetsbärare, samt samverkande normer.