Ladda upp för seminariekväll!

I kväll är det dags för den andra föreläsningen i vår seminarieserie Rättighetsarbete i praktiken! Den här gången har vi bjudit in Per-Olof Hedvall för att prata om Universell Utformning.