Ladda upp för seminariekväll!

I kväll är det dags för den andra föreläsningen i vår seminarieserie Rättighetsarbete i praktiken! Den här gången har vi bjudit in Per-Olof Hedvall för att prata om Universell Utformning.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!