Ladda upp för seminariekväll!

I kväll är det dags för den andra föreläsningen i vår seminarieserie Rättighetsarbete i praktiken! Den här gången har vi bjudit in Per-Olof Hedvall för att prata om Universell Utformning.

Du som inte redan har anmält dig till våra två återstående möten och rättighetsbärare samt intersektionalitet kan anmäla dig här eller få mer info här.