Vem är Christine Bylund?

Christine Bylund

Sista föreläsaren i vår föreläsningsserie under hösten är Christine Bylund. Christine är doktorand i etnologi vid Ubemjen universitähta (Umeå universitet) och forskar om funktionalitet, makt, sexualitet och relationer. Hon har också varit verksam som utredare och metodutvecklare på STIL och undersökt livsvillkoren för de som fått nedragningar av stöd och serviceinsatser enligt LSS. Välkommen att anmäla dig!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!