Workshop FKB, vad är det?

Under hösten arbetar Funktionsrätt Stockholms län med att ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det är ett verktyg som ska säkerställa att funktionsrättigheter inte kränks när Region Stockholms tjänstepersoner och politiker fattar beslut. Nu vi vill ha era synpunkter! Låt oss slå våra kloka huvuden ihop och brainstorma fram FKB tillsammans.

Tema

Lys upp rättighetsåret i höstmörkret och ta med något orange i din bildruta!

Tid och plats:

Måndag den 26 oktober kl. 18.00 – 19.00
Plats: det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.
Workshopen börjar kl. 18.00 och avslutas klockan 19.00. Välkommen att mingla och testa tekniken från och med klockan 17.45.

Anmäl dig senast den 22/10

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.