Fortsätt att söka vård!

Coronaviruset har tagit fart och smittspridning i Stockholms län ökar. Sedan i början av november gäller särskilda restriktioner för invånare i Stockholms län. Det innebär bland annat att du endast ska umgås med dem du bor med, tvätta händerna noga och ofta och bara göra besök i mataffären och på apotek.

Under hösten har Funktionsrätt Stockholms län vid upprepade tillfällen haft digitala möten med Björn Eriksson. Björn är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Den 23 november rapporterade Björn att läget i vården i Region Stockholm är ansträngt men under kontroll. Även om allt fler personer som har Covid-19 behöver sjukhusvård, uppmanade Björn att stockholmarna att fortsätta söka nödvändig vård. Det gäller oavsett om du har ett planerat vårdbesök eller behöver söka akutsjukvården. Det gäller även för dig som har planerade vårdbesök för habilitering eller rehabilitering. Kapaciteten i hälso- och sjukvården i regionen är god. Det gäller inom geriatrik, intensivvård och akutsjukvården. Under våren och sommaren har personalen lärt sig mycket om de ska ta hand om och behandla personer som har Covid-19. Det gör att färre behöver vårdas på intensivvårdsavdelningar.

Om du känner dig osäker inför ett planerat besök kan du ta kontakt med din vårdgivare. Tillsammans kan ni prata igenom och hitta en lösning som passar för er. Det kan till exempel vara att prova ett digitalt vårdbesök eller om rehabiliteringsträningen kan ske individuellt istället för i grupp.

Vill du veta vilka restriktioner som gäller i Stockholm län, gå in på https://www.1177.se/stockholm eller ring det nationella informationsnumret 113 13.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!