FVM avslutas

Patient- och närståenderådet med FVM avslutas

Funktionsrätt Stockholms län har suttit med i projektet Framtidens vårdinformationsmiljös patient-, närstående- och brukarråd som nu avslutas.

Framtidens vårdinformationsmiljö är Region Stockholms nya system för att kommunicera och dokumentera inom hälso- och sjukvården. I rådet diskuterades hur det framtida systemet ska byggas för att det ska bli ett så bra vårdbesök som möjligt. Vi bidrog med kunskap om våra målgruppers behov och utmaningar.

Samverkan med FVM har skett löpande, men under året beslöts att FVM-programmet avslutas. Med anledning av pågående pandemi har regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland beslutat att avbryta upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Upphandlingen avbryts på grund av förändrade verksamhetsförutsättningar som en konsekvens av pandemins förstärkta behov av medarbetare i regionens vårdverksamheter.

FVM Patient och närståenderådet upphör 2021, och gruppen slås ihop med Samverkansrådet SLSO:s kontinuerliga möten som sker kvartalsvis.