Välkommen till en kickoff för temaåret 2021!

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

2020 lanserade vi begreppet Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Nu är det dags att fylla det med innehåll och utforma detta verktyg.

En FKB har som syfte att hjälpa beslutsfattare att göra rätt från början och säkerställa funktionsrättigheter i sina beslutsprocesser. Stockholm ska vara ett samhälle för alla!

Vi gör rätt från början – vi bjuder in medlemsföreningarna i detta arbete med FKB. Alla är med och utformar verktyget. Alla behövs i arbetet.

Tid och plats

Datum: den 15 feb, kl. 18-19 2021

Eventuell tolk ordnar du själv.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!