En person med guldpengar i händerna.

Inbjudan: Bättre bidragskoll

Vad finns det för bidrag att söka för ideella organisationer och hur skiljer de sig åt? De frågorna kommer vi att få besvarade den 10 maj!

Margaretha Åkerberg (kd) och Agneta Marmestrand Ruud, Regionledningskontoret, informerar om Region Stockholms bidrag till intressepolitisk verksamhet för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och om de nya bidragsriktlinjer som antagits av Region Stockholm.

Lis-Marie Kanon och Mimmi Andersson, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, kommer att informera om ansökan av verksamhetsbidrag (tidigare organisationsbidrag) och nya riktlinjer från 2021 för verksamhetsbidraget till ideella organisationer.

Det kommer att finnas tid för att ställa frågor rörande de olika bidragen.

Datum: måndag den 10 maj, kl. 16.30 – 18.00.
Plats: Microsoft Teams (länk skickas ut senare)
Anmäl dig senast den 5 maj.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.