Missa inte årsmötet!

Årsmötet dag 2

Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte pågår för fullt! Under den 17 och 18 maj 2021, kl. 8-20, genomförs vårt digitala och helt textbaserade årsmöte via den digitala plattformen, VoteIt. Vid behov har vi även som reservdag den 19 maj.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!