En person skriver på ett tangentbord. Intill ligger en smarttelefon.

Digitalisering med SLSO

Under våren har vi haft digitala Samverkansmöten med SLSO. Det är lätt för många att vara med på digitala möten, det är hög närvaro på digitala möten. Att ses digitalt möjliggör möten som länkar över beslutsfattarnivå och föreningsrepresentantnivå, dessutom är de tidseffektiva då vi inte behöver resa till dem. Men det mellanmänskliga mötet är ovärderligt. Och digitala möten och tjänster ska aldrig ersätta de fysiska.

I vår samverkan med SLSO lyfter vi alltid frågan om det digitala utanförskapet när vårdtjänster digitaliseras. De gamla sätten måste fungera! SLSO ser denna grupp och håller med oss om att de gamla sätten måste fungera.