På en datorskärm syns en läkare knappa på sin mobiltelefon.

Vad tycker ni om videomöten i vården?

När den regionala vårdens tjänster digitaliseras är det viktigt att ha med användarnas synpunkter. Inom ramarna för EFS-projektet ”Digital kompetens” har SLSO satt ihop en referensgrupp för digitalisering där vi finns med. I referensgruppen informerade SLSO om att Alltid Öppet-appen ska anpassas med följande möjligheter:

Fortsätt läsa ”Vad tycker ni om videomöten i vården?”
En person skriver på ett tangentbord. Intill ligger en smarttelefon.

Digitalisering med SLSO

Under våren har vi haft digitala Samverkansmöten med SLSO. Det är lätt för många att vara med på digitala möten, det är hög närvaro på digitala möten. Att ses digitalt möjliggör möten som länkar över beslutsfattarnivå och föreningsrepresentantnivå, dessutom är de tidseffektiva då vi inte behöver resa till dem. Men det mellanmänskliga mötet är ovärderligt. Och digitala möten och tjänster ska aldrig ersätta de fysiska.

Fortsätt läsa ”Digitalisering med SLSO”
SLSO gör tummen upp för FKB

FKB-presentation för SLSO

Vår samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, sker löpande. På årets första möte presenterade vi FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, som ett verktyg för SLSO. Responsen var god och SLSO ser FKB som ett användbart och viktigt verktyg.

FKB är ett verktyg som ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början, så vi kan skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjuder hälso-och sjukvård i Region Stockholms regi. Det gör de inom områdena primärvård, psykiatri, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, somatisk specialistvård samt habilitering och hjälpmedel.

Visste du att vi samverkar med SLSO?

SLSO-samverkan om pandemin

I samverkansrådet med SLSO lyfter vi frågor med dem som handlar om pandemins rutiner, hur information överförs mellan olika vårdgivare, vårdgivares separerade flöden, vårdskulden, det ökande antalet digitala vårdmöten och tillgängligheten i dessa digitala möten, samt hur Coronarelaterade omorganiseringar påverkar eller kommer att påverka våra medlemmar.

Fortsätt läsa ”SLSO-samverkan om pandemin”

Ny distributör av förbrukningshjälpmedel i hemmet

Den 1 juni övertar Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, avtalet för Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Tidigare har OneMed Sverige AB haft avtalet. Det innebär att 135 000 patienter och hjälpmedelsanvändare får SLSO som ny distributör. Exempel på områden med brukare använder förbrukningshjälpmedel är: diabetes, inkontinensskydd, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter.  Läs mer här!