Kulturförvaltningen gillar FKB

Kulturförvaltningen gör tummen upp för FKB!

Funktionsrätt Stockholms län genomförde en dragning gällande hur FKB kan appliceras inom Kulturförvaltningens verksamheter. Konkret så kan verktyget gör så att fler kan ta del av kulturen, om det finns tillgängliga lokaler, till exempel med hörselslinga och anpassad belysning.

Funktionsrätt Stockholms län har två mål med det intressepolitiska arbetet kring kulturfrågor:

  • att Region Stockholm ska köpa in mer konst av konstnärer med funktionsvariationer.
  • att tillgängliggöra Region Stockholms konstutbud så att fler kan ta del av det.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!