Kulturförvaltningen gör tummen upp för FKB!

Kulturförvaltningen gillar FKB

Funktionsrätt Stockholms län genomförde en dragning gällande hur FKB kan appliceras inom Kulturförvaltningens verksamheter. Konkret så kan verktyget gör så att fler kan ta del av kulturen, om det finns tillgängliga lokaler, till exempel med hörselslinga och anpassad belysning.

Funktionsrätt Stockholms län har två mål med det intressepolitiska arbetet kring kulturfrågor:

  • att Region Stockholm ska köpa in mer konst av konstnärer med funktionsvariationer.
  • att tillgängliggöra Region Stockholms konstutbud så att fler kan ta del av det.