Flera remissvar på gång!

En pratbubbla med en ellips.

Just nu arbetar vi för fullt med att svara på flera remisser! Vi har bjudit in våra medlemsföreningar att delta i det viktiga arbetet. Den 20 maj höll vi ett remissmöte om Region Stockholms ”Strategi för främjandet av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022 – 2030”. På mötet diskuterade vad som är bra med strategin och vad vi tycker kan utvecklas och förtydligas. Bland annat kommer vi att föreslå att strategin behöver fler konkreta förslag, samt att det behöver göras satsningar för grupper som löper högre risk att för att utveckla psykisk ohälsa, till exempel personer med funktionsvariationer.

Att svara på remisser är ett sätt för Funktionsrätt Stockholms län att påverka, utveckla och förbättra Region Stockholm. I remissvaren utgår vi alltid från mänskliga rättigheter och vår vision om att Stockholm ska vara ett samhälle för alla.

Nästa remissmöte: utredningen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”

Tidigare remissvar

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!