Rehabilitering under coronapandemin

Digitalt möte med hälsogruppen

På samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i maj diskuterade vi utvecklingen inom rehabiliteringsområdet kopplat till pandemin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har följt utvecklingen och har haft en återkommande dialog med vårdgivarna. Coronapandemin har haft stor påverkan på alla områden inom rehabiliteringen. Den har ställts in, skjutits upp, övergått till digitala möten eller hittat nya arbetssätt.

I dag finns det 400 mottagningar i Stockholms län som arbetar med rehabilitering på uppdrag av Region Stockholm. I takt med vaccinationerna har rehabiliteringen börjat öppna upp igen. Enkätundersökningar visar att vårdgivarna har god kapacitet att ta mot patienter inom ramen för ordinarie rehabiliteringsverksamheter. Det har resulterat i att det har blivit en viss köbildning, men att vårdgivarna hinner inom ramen för vårdgarantin.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att patienter som inte har fått sitt behov av rehabilitering tillgodosedda under pandemin är en eftersatt grupp. Där utmärker sig personer som har neurologiska sjukdomar och funktionsvariationer som grupper som har störst behov. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har identifierat nya patientgrupper som är kopplade till pandemin. Förutom patienter som har behov av rehabilitering efter Covid-19, har följande patientgrupper identifierats:

  • Nedstämdhet (framför allt hos den äldre befolkningen).
  • Rygg- och nackproblem.
  • Smärta i rörelseorganen.
  • Nedsatt allmäntillstånd på grund av inaktivitet.

På samverkansrådet uppmanade Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, alla medborgare att inte avstå för att söka nödvändig vård. Rehabilitering räknas som nödvändig vård.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!