Remissmöte: Är hållbarhetsstrategin hållbar?

En jordglob med flera hus och personer

2020 beslutade Region Stockholm att anta en Hållbarhetspolicy. Under 2021 ska regionen uppdraget att ta fram en Hållbarhetsstrategin. Syftet med strategin är att komplettera och bidra till att uppnå målen i policyn. Nu är Hållbarhetsstrategin ute på remiss.

I området hållbarhet ryms frågor om mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer. Har hållbarhetsstrategin ett funktionsrättsperspektiv? Vad saknas och vad behöver utvecklas? Ta chansen att påverka hur ett av regionens viktigaste styrdokument ska se ut!

Tid och plats

Den 30 juni kl. 13.00- 15.00, via Microsoft Teams.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!