Funkispanel på Järvaveckan

Annika och Segal tillsammans ute i solen

I år hölls Järvaveckan som ett enbart digitalt event, Järva Play, med hela 1000 timmar livesändningar från Rinkeby! På den avslutande söndagen deltog Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler i samtalet ”Hur tillgängligt är Sverige egentligen?”. Samtalet leddes av Segal Mohamed och övriga deltagare var Frida Johlbring från Unga Funkisar, samt från RG Aktiv Rehabilitering Ali Balkash, sjuksköterska, och Rim Alexandra Halfya, entreprenör. Ovan bild: Annika och Segal utanför studion. 

Panelen talade om hur det är att leva med funktionsnedsättning i Sverige idag. Bland annat diskuterades hur politikers okunskap leder till ogenomtänkta beslut, som påverkar människors liv och trygghet. Även problemen för den som kommer till Sverige som funkis togs upp, till exempel att asylsökande inte får hjälpmedel eller rehabilitering.

Se hela diskussionen i filmen nedan – nu även textat! Anledningen till att inslaget ligger på Funktionsrätt Stockholms läns YouTube-kanal är att det är vi som har textat det. Textningen har vi delat med Järvaveckan live, och vi hoppas att den snart kommer upp där med! Hjälp med textning.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!