Annika och Segal tillsammans ute i solen

Funkispanel på Järvaveckan

I år hölls Järvaveckan som ett enbart digitalt event, Järva Play, med hela 1000 timmar livesändningar från Rinkeby! På den avslutande söndagen deltog Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler i samtalet ”Hur tillgängligt är Sverige egentligen?”. Samtalet leddes av Segal Mohamed och övriga deltagare var Frida Johlbring från Unga Funkisar, samt från RG Aktiv Rehabilitering Ali Balkash, sjuksköterska, och Rim Alexandra Halfya, entreprenör. Ovan bild: Annika och Segal utanför studion. 

Panelen talade om hur det är att leva med funktionsnedsättning i Sverige idag. Bland annat diskuterades hur politikers okunskap leder till ogenomtänkta beslut, som påverkar människors liv och trygghet. Även problemen för den som kommer till Sverige som funkis togs upp, till exempel att asylsökande inte får hjälpmedel eller rehabilitering.

Du kan se diskussionen otextad på Järvaveckans Youtube. Vi kommer även att lägga upp en textad version, mer information och länk kommer snart!