Politikerna har lyssnat – hjälpmedelsbeslutet ses över!

Flera olika hjälpmedel och texten "Effekterna av hjälpmedelsbeslutet ses över"

Hösten 2020 beslutade Region Stockholm att flera hjälpmedel skulle börja kosta pengar och att brukaren själv måste köpa andra hjälpmedel. Dessutom beslutade regionen att ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Funktionsrättsrörelsen har arbetat brett för att stoppa beslutet. Tillsammans med SRF Stockholm Gotland och DHR Stockholms läns distrikt skrev vi en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämndens politiker.

Sedan beslutet fattades har patientorganisationer, patienter och förskrivare har hört av sig till politiker och till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nu har Hälso- och sjukvårdsnämnden bestämt att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av effekterna av beslutet. På samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen välkomnade Funktionsrätt Stockholms län beskedet. Vi tog upp och betonade vikten av att samverka med funktionsrättsorganisationerna i arbetet med översynen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!