Nominera till ny grupp!

Nominera: ny grupp för tillgängliga möten

Årsmötet 2021 beslutade att en intern arbetsgrupp för (både fysiska och digitala) tillgängliga möten hos externa aktörer ska utses. Nu behöver vi era nomineringar!

Gruppen ska ta fram en policy för tillgängliga möten hos externa aktörer, till exempel Region Stockholm. Policyn ska hjälpa Funktionsrätt Stockholms län att förhålla sig i de fall där inte samtliga representanter kan delta på ett möte på grund av otillgänglighet, till exempel trasiga hörslingor.

Viktigt! För att valberedningen ska kunna hantera nomineringen behöver den innehålla personen som nomineras namn, e-postadress, telefonnummer, samt en motivering (personens erfarenheter av tillgänglighetsarbete, fysiska och digitala möten). Skicka nomineringen till info@funktionsrattstockholmslan.se och kontakta oss om du inte fått en bekräftelse (vilket dock kan ta lite längre tid nu under sommaren). Vi behöver nomineringen senast den 1 september. Förlängt till 31 oktober!

För mer information se årsmötesbeslutet nedan, samt den ursprungliga motionenstyrelsens förslag på svar på motionen, och delaktighetsprogrammet som motionen hänvisar till.

Beslutades
att en arbetsgrupp med en bred erfarenhet rörande utmaningar vid externa möten utses
att alla intresserade föreningar kan nominera till arbetsgruppen
att arbetsgruppen tar fram ett förslag på en tillgänglighetspolicy för fysiska och digitala möten i externa lokaler
att arbetsgruppen rapporterar under arbetets gång
att arbetsgruppen presenterar sitt förslag på ordförandestämman i november 2021

Protokollet läggs upp (under Material / Protokoll) när det är justerat: https://funktionsrattstockholmslan.se/protokoll/

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!