Inbjudan: inkludera alla i Järvaveckan!

Flera tält på en tidigare, fysisk Järvavecka. Från årets digitala sändning en gruppbild med bland annat vår ordförande Anika Hässler.

OBS! Mötet den 30 augusti är uppskjutet!

Det nya datumet är den 4 oktober – läs mer om mötet!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!