Häng med på FKB!

sTOCKHOLMSVY OCH TEXTEN fUNKTIONSRÄTTSKONSEKVENSBESKRIVNING, fkb

Vårt temaår Funktionsrättkonsekvensbeskrivning, FKB, fortsätter i höst. Spännande föreläsningar väntar och finalen 3 dec får du inte missa! Dessa föreläsningar håller vi om FKB i september!

Universell utformning i praktiken, 2 sept

Diana Chafik, Tor Gustafsson och Emil Erdtman, Funktionsrätt Sverige. Diana säger ”att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet, men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller universell utformning, både som övergripande designtänkande och i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat.

Processen att göra barnrättskonventionen till lag, 27 sept

Sofia Zackrisson har sin bakgrund i Rädda barnens ungdomsförbund. Som ordförande arbetade Sofia aktivt för att barnrättskonventionen skulle bli lag. Numera arbetar Sofia som kvalitets- och utvecklingsledare på Tollare Folkhögskola.”

Tid och plats

Processen att göra barnrättskonventionen till lag: digitalt via Teams den 27 sept, kl.18.00-19.00.
Anmäl dig senast den 26 september!

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!