Tyck till om Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050

Fotografi av inredningen från en spårvagn. Det finns gulmarkerade ledstänger och handtag samt en display som visar ett stationsnamn.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tagit fram en långsiktig plan för utvecklingen av kollektivtrafiken mellan åren 2030 – 2050. Funktionsrätt Stockholms län bjuder in medlemsföreningarna till ett remissmöte för att diskutera kollektivtrafikplanen 2050 utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Vad saknas och vad behöver utvecklas? Ta chansen att påverka framtidens kollektivtrafik!

Tid och plats

Den 7 september kl. 15.00- 17.00, via Microsoft Teams.
Anmäl dig senast den 3/9.
Läs remissen (ny flik)!

Det finns två sätt att lämna synpunkter på strategin. Föreningen kan utse en representant som deltar på remissmötet. Eller så kan föreningen välja att skicka in skriftliga synpunkter via mejl. Skicka dem till oss senast den 6/9.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Läshänvisningar

Läs remissen (ny flik)! Remissen är 196 sidor. Vill eller kan du inte läsa hela underlaget går det bra att läsa sammanfattningen. Använd innehållsförteckningen och sökfunktionen i dokumentet för att leta efter nyckelord som till exempel ”tillgänglig” eller ”funktionsnedsättning” för att hitta avsnitt som du är intresserad av att läsa mer om.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!