Remissmöte om kollektivtrafikplanen 2050

Kollektivtrafikplanen i pappersformat

Visste du att driften av länets kollektivtrafik kostar ca 19 miljarder kronor per år? (Källa: Kollektivtrafikplanen 2050.) Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tagit fram en långsiktig plan för utvecklingen av kollektivtrafiken mellan åren 2030 – 2050. Funktionsrätt Stockholms län bjuder in medlemsföreningarna till ett remissmöte för att diskutera kollektivtrafikplanen 2050 utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Vad saknas och vad behöver utvecklas? Ta chansen att påverka framtidens kollektivtrafik!

Den 7 september kl. 15.00- 17.00, via Microsoft Teams.
Anmäl dig!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!