Järvaveckan valåret 2022!

Järvaveckan valåret 2022. I bakgrunden en tätrad från när Järvaveckan hölls fysiskt, samt en skärmbild från årets digitala Järva Live.

Nu startar planeringen av Järvaveckan 2022! Eftersom 2022 är ett valår så är det extra viktigt att vara med och påverka. Järvaveckan kommer troligen att ske både digitalt och fysiskt, och som vanligt kommer de politiska partierna att vara med på plats.

Nu behöver vi er hjälp att ge konkreta synpunkter på nästa Järvavecka:

  • Hur samordnar vi nästa Järvavecka på bästa sätt för er förening?
  • Vad behöver er förening när det gäller fysisk och digital tillgänglighet för att kunna delta på Järvaveckan?

Vi vill hjälpa arrangören bakom Järvaveckan, stiftelsen the Global Village, att tänka efter före. För att söka pengar för att göra evenemanget tillgängligt behöver de specificera exakt vad de behöver.

Denna inbjudan vänder sig till alla medlemsföreningar, oavsett om ni har deltagit på Järvaveckan förut eller inte.

Tid och plats

4 oktober kl. 16.00 – 17.00 i det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.
Anmäl dig senast den 30 september.

Eventuell tolk ordnar du själv. Eftersom vi kommer att ha gruppdiskussioner är det viktigt att du som behöver tolk bokar det separat och inte tillsammans med andra från din förening!
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!