Universell utformning i praktiken

Tre föreläsare i digitalt möte visar en presentation som heter "Rätt från början".

Som ett led i vårt arbete med FKB, Funktionsrättkonsekvensbeskrivning, hade vi bjudit in Diana Chafik, Tor Gustafsson och Emil Erdtman, från vår riksorganisation Funktionsrätt Sverige. De arbetar med projektet “Rätt från början”, som handlar om att använda universell utformning för att göra samhället mer tillgängligt. Eftersom universell utformning är en stor del även i en FKB så är det viktigt att veta vad begreppet innebär och hur universell utformning kan användas i praktiken.

Diana förklarade begreppet universell utformning, hur det hänger ihop med mänskliga rättigheter och hur det används för att skapa tillgänglighet. Genom att utgå från användare med störst behov, så blir det oftast bra för de allra flesta. Projektet “Rätt från början” vill stärka kunskapen om universell utformning och bidra till att skapa inkluderande miljöer och tjänster, med fokus på utbildning, bostad och arbetsliv.

Tor gav några exempel på användarmedverkan, när användare av en produkt eller tjänst har varit med och påverkat redan i designprocessen. Till exempel har reumatikerförbundet varit med i arbetet med att ta fram lättöppnade förpackningar; något som är helt nödvändigt för att en person med reumatism ska kunna använda en produkt, men även väldigt smidigt för vem som helst som vill kunna öppna en produkt snabbt, lätt och utan spill.

Emil berättade om hur “Rätt från början” har arbetat med arbetslivsområdet, bland annat med inkluderande lokaler. Han berättade även om sin avhandling “Mellan princip och praktik”.

Mer information kan du hitta via länkarna nedan:

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!