Kvala inför regionval 2022

Rätt regionval

Kom och kvala inför regionval 2022 med oss! Vilka är de viktigaste frågorna för dig och din förening i regionvalet 2022?

Nästa år är det allmänna val i Sverige. Redan nu startar Funktionsrätt Stockholms län arbetet inför valåret 2022. Du och din förening är välkomna till en workshop om de övergripande och gemensamma frågorna som vi ska driva i regionvalet.

Tillsammans för funktionsrättigheter i Stockholms län!

Tid och plats

Digital workshop med gruppdiskussioner via Microsoft Teams.
Måndagen den 11 oktober 2021, kl. 17.30-19.30.
Anmäl dig senast den 7 oktober!

Viktigt! Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv. Mötesdeltagarna kommer att delta i gruppdiskussioner, så meddela gärna detta till tolkförmedling eller motsvarande.

Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!