Arkivering av patientdata

En person som ser väldigt liten ut intill en väldigt hög arkivlådehylla.

På det senaste samverkansrådet med kulturförvaltningen presenterade Johanna Lagerström, som är avdelningschef på Regionarkivet, Regionarkivets verksamhet. Regionarkivet är en verkställande kulturmyndighet med övergripande ansvar för arkivhantering.

Regionarkivet lyder under Arkivlagen som bestämmer att alla ska kunna ta del av arkiven. Idag används arkiven främst för en individuell användning, till exempel patientjournaler. Kunder vänder sig till Regionarkivet för att be om information, som regionarkivet tillhandahåller. En kund är vården, en annan kund är allmänheten, en tredje kund är forskare. Numera finns det mycket digital information i regionens verksamheter.

Arkiven skildrar vår samtidshistoria och det går att analysera vilken information vi sparar till framtida generationer. Från ett antropologiskt perspektiv kan vi se vilka diagnoser som syns i journalen genom tiderna. Det säger något om om samhället vid olika tidpunkter och hur vi ser på dess invånare och olika diagnoser. Det är viktigt att arkivera, så vi har tillgång till hela historien.

En särskild viktig sak som Johanna Lagerström lyfte när det gäller arkivering av patientjournaler är att privata vårdcentralers arkiv inte arkiveras hos regionarkivet. Johanna Lagerström berättar att sedan privata vårdcentraler uppkommit, för ca 15 år sedan då privatiseringen av vården började, förändrades arkiveringen. Privatisering innebär att vård läggs ut på privata vårdgivare, men den finansieras fortfarande av regionen. Vården som bedrivs av privata företag har patientdata, men dessa patientdata arkiveras inte enligt offentlighetsprincipen i regionarkivet! Det är varje verksamhets ansvar att följa patientdatalagen. Det är bra att vara medveten om detta.

Funktionsrätt Stockholms län driver denna fråga gentemot regionen, vi poängterar att eftersom regionen finansierar den privata vården så är det även regionens ansvar att följa upp att dessa aktörer följer patientdatalagen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!