Flera illustrerade personer i olika färger.

Nyfiken på att bli utbildare, i repris

Representanter från Funktionsrätt Stockholms län har genomfört många insiktsutbildningar på uppdrag av Region Stockholms förvaltningar. Nu behöver vi bli flera som utbildar! Temakvällen ”Nyfiken på att bli utbildare” vänder sig till dig som tycker om att prata inför publik, brinner för intressepolitiska frågor och vill vara med och skapa ett samhälle där alla kan delta! Syftet med insiktsutbildningar är att deltagarna från regionens förvaltningar ska ges kunskap och möjlighet att förstå hur det är att leva med funktionsnedsättning.

På temakvällen får du träffa utbildare som berättar hur de lägger upp sina utbildningar och hur de får personer att lyssna och förstå hur det är att leva med en funktionsnedsättning och ta del av samhället. Vilka hinder möter vi i vår vardag, hur navigerar vi kring dessa? Hur vill vi att bemötandet från samhället ska se ut? Vad ska en tjänsteperson tänka på för att skapa förutsättningar för jämlika möten och jämlik tillgång till samhällets alla delar? Kollektivtrafik, sjukvård, kultur och digitala rum.

Detta är ett informationstillfälle för alla som är nyfikna. Senare i höst kommer utbildningstillfällen där bemötande, normkritik och respekt för mänskliga rättigheter ingår i utbildningen. Allt för att du ska ha möjlighet att bli en toppen-utbildare!

Tid och plats

Tisdag den 19 oktober kl.13-14 (teknisk support från 12.45), i det digitala mötesrummet Teams.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.